ข้อมูลสมาชิก IWBXXX4869
LEVEL
อันดับที่
25
เลเวล
101
 
12,579,583 / 13,780,612
ยศ
อันดับที่
4
MASTER I
สถิติเหรียญ
1
 
0
0
3
8
LEVEL
อันดับที่
25
เลเวล
101
 
12,579,583 / 13,780,612
ยศ
อันดับที่
4
MASTER I
สถิติเหรียญ
1
0
0
3
8
อันดับประจำวันที่ : 20/05/24 - 26/05/24
อันดับ 9
+ 27,377