อันดับ   USERNAME LEVEL
1 IWBXXX2326
GOLD III
Turn Over : 428,885,271
138
2 IWBXXX0505
GOLD II
Turn Over : 313,134,184
134
3 IWBXXX4115
ELITE II
Turn Over : 270,684,242
133
4 IWBXXX1999
PLATINUM I
Turn Over : 190,186,417
129
5 IWBXXX9465
GOLD III
Turn Over : 162,912,695
127
6 IWBXXX5881
SILVER II
Turn Over : 35,175,848
111
7 IWBXXX1414
PLATINUM I
Turn Over : 33,433,718
111
8 IWBXXX0433
GOLD I
Turn Over : 33,283,610
111
9 IWBXXX8891
MASTER I
Turn Over : 31,868,643
110
10 IWBXXX3446
GRANDMASTER
Turn Over : 28,776,944
109
11 IWBXXX1511
GOLD III
Turn Over : 28,119,483
109
12 IWBXXX1904
BRONZE I
Turn Over : 23,067,308
107
13 IWBXXX2995
BRONZE II
Turn Over : 20,711,366
106
14 IWBXXX914289
NEWBIE
Turn Over : 20,654,252
106
15 IWBXXX0707
SILVER III
Turn Over : 19,732,489
105
16 IWBXXX9838
NEWBIE
Turn Over : 18,882,926
105
17 IWBXXX4191
PLATINUM III
Turn Over : 17,742,772
104
18 IWBXXX9987
ELITE I
Turn Over : 17,546,896
104
19 IWBXXX3622
BRONZE III
Turn Over : 17,370,940
104
20 IWBXXX0475
BRONZE II
Turn Over : 16,171,476
103
21 IWBXXX4954
SILVER I
Turn Over : 15,694,706
103
22 IWBXXX5797
DIAMOND II
Turn Over : 15,556,533
103
23 IWBXXX3884
NEWBIE
Turn Over : 14,770,655
102
24 IWBXXX9341
SILVER I
Turn Over : 12,903,114
101
25 IWBXXX4869
MASTER I
Turn Over : 12,579,583
101
26 IWBXXX3231
SILVER III
Turn Over : 12,339,656
100
27 IWBXXX3395
BRONZE II
Turn Over : 11,890,747
100
28 IWBXXX0275
PLATINUM III
Turn Over : 11,708,911
100
29 IWBXXX1657
BRONZE II
Turn Over : 11,164,216
99
30 IWBXXX2736
SILVER III
Turn Over : 10,973,178
99
31 IWBXXX6966
NEWBIE
Turn Over : 9,840,815
98
32 IWBXXX5107
SILVER I
Turn Over : 9,696,941
98
33 IWBXXX2795
SILVER I
Turn Over : 9,661,460
98
34 IWBXXX4274
GOLD III
Turn Over : 9,235,311
97
35 IWBXXX6208
BRONZE II
Turn Over : 8,951,608
97
36 IWBXXX0201
SILVER II
Turn Over : 8,416,400
96
37 IWBXXX0993
SILVER I
Turn Over : 7,910,964
96
38 IWBXXX1348
SILVER III
Turn Over : 7,651,339
95
39 IWBXXX9061
NEWBIE
Turn Over : 7,358,950
95
40 IWBXXX8738
GOLD I
Turn Over : 7,208,104
95
41 IWBXXX0113
BRONZE III
Turn Over : 6,999,923
94
42 IWBXXX0798
SILVER I
Turn Over : 6,846,549
94
43 IWBXXX7037
PLATINUM III
Turn Over : 6,790,743
94
44 IWBXXX9353
SILVER II
Turn Over : 6,595,289
94
45 IWBXXX0514
BRONZE III
Turn Over : 6,449,897
94
46 IWBXXX1032
BRONZE III
Turn Over : 6,343,067
93
47 IWBXXX4821
GOLD II
Turn Over : 6,042,911
93
48 IWBXXX7889
SILVER III
Turn Over : 6,021,274
93
49 IWBXXX4891
NEWBIE
Turn Over : 5,967,938
93
50 IWBXXX8497
PLATINUM I
Turn Over : 5,919,965
93
51 IWBXXX1201
BRONZE III
Turn Over : 5,778,545
92
52 IWBXXX7768
BRONZE II
Turn Over : 5,768,472
92
53 IWBXXX3257
SILVER II
Turn Over : 5,715,356
92
54 IWBXXX0804
DIAMOND I
Turn Over : 5,563,595
92
55 IWBXXX3696
NEWBIE
Turn Over : 5,431,892
92
56 IWBXXX9091
SILVER III
Turn Over : 5,402,280
92
57 IWBXXX4487
BRONZE II
Turn Over : 5,294,076
91
58 IWBXXX5501
BRONZE III
Turn Over : 5,133,453
91
59 IWBXXX7433
BRONZE III
Turn Over : 5,125,258
91
60 IWBXXX5853
ELITE I
Turn Over : 5,021,358
91
61 IWBXXX3265
MASTER III
Turn Over : 5,000,131
91
62 IWBXXX5442
BRONZE I
Turn Over : 4,994,551
91
63 IWBXXX4958
BRONZE II
Turn Over : 4,958,877
91
64 IWBXXX4847
GOLD I
Turn Over : 4,852,664
91
65 IWBXXX4180
SILVER II
Turn Over : 4,711,970
90
66 IWBXXX5610
SILVER I
Turn Over : 4,701,618
90
67 IWBXXX1244
BRONZE II
Turn Over : 4,687,212
90
68 IWBXXX3465
SILVER III
Turn Over : 4,518,053
90
69 IWBXXX1761
BRONZE I
Turn Over : 4,365,520
89
70 IWBXXX9586
PLATINUM I
Turn Over : 4,349,100
89
71 IWBXXX8219
BRONZE II
Turn Over : 4,328,442
89
72 IWBXXX6166
BRONZE III
Turn Over : 4,222,879
89
73 IWBXXX0428
SILVER I
Turn Over : 4,161,540
89
74 IWBXXX7149
GOLD I
Turn Over : 4,157,849
89
75 IWBXXX7289
BRONZE I
Turn Over : 4,147,764
89
76 IWBXXX0541
BRONZE III
Turn Over : 4,143,586
89
77 IWBXXX1304
BRONZE III
Turn Over : 3,997,079
89
78 IWBXXX5326
SILVER III
Turn Over : 3,980,052
88
79 IWBXXX6356
BRONZE I
Turn Over : 3,906,047
88
80 IWBXXX0613
BRONZE III
Turn Over : 3,874,781
88
81 IWBXXX5981
SILVER II
Turn Over : 3,873,832
88
82 IWBXXX9974
BRONZE II
Turn Over : 3,841,190
88
83 IWBXXX4174
SILVER II
Turn Over : 3,837,500
88
84 IWBXXX2187
BRONZE II
Turn Over : 3,810,555
88
85 IWBXXX7817
BRONZE II
Turn Over : 3,683,697
88
86 IWBXXX5913
BRONZE III
Turn Over : 3,614,284
87
87 IWBXXX8996
GOLD III
Turn Over : 3,545,402
87
88 IWBXXX9782
BRONZE I
Turn Over : 3,523,169
87
89 IWBXXX1261
BRONZE I
Turn Over : 3,455,715
87
90 IWBXXX6951
GOLD III
Turn Over : 3,425,876
87
91 IWBXXX7640
BRONZE I
Turn Over : 3,424,839
87
92 IWBXXX9345
BRONZE I
Turn Over : 3,382,728
87
93 IWBXXX5129
SILVER II
Turn Over : 3,363,017
87
94 IWBXXX9245
SILVER I
Turn Over : 3,346,938
87
95 IWBXXX6318
BRONZE III
Turn Over : 3,333,697
87
96 IWBXXX3995
BRONZE II
Turn Over : 3,326,972
87
97 IWBXXX8221
BRONZE II
Turn Over : 3,253,198
86
98 IWBXXX8806
BRONZE II
Turn Over : 3,159,438
86
99 IWBXXX8994
DIAMOND I
Turn Over : 3,131,733
86
100 IWBXXX1199
BRONZE II
Turn Over : 3,097,261
86